top of page

הצהרת נגישות עבור flow-hacks.com
הנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט (WCAG) מגדירים דרישות למעצבים ולמפתחים לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

הוא מגדיר שלוש רמות של התאמה: רמה A, רמה AA ורמה AAA. 

האתר הזה תואם חלקית ל-WCAG 2.1 רמה AA.

כלומר, עשיתי את המיטב כדי להתאים לתנאים אבל יש סיכוי שיש צבעים מסויימים שאינם תואמים באופן מלא לתקן הנגישות.

 


אם לדעתך יש אזורים לא נגישים באתר אשמח לקבל את המשוב שלך.

טלפון: 0546724412
דואר אלקטרוני: ori@flow-hacks.com
כתובת: אנפה 5, עתלית

הצהרה זו נוצרה ב-1 בנובמבר 2023 באמצעות הכלי מחולל הצהרות נגישות של W3C.

bottom of page